Aquest mes, 9 alumnes del curs d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials inicien el mòdul...